Aan dit plan kunnen geen rechten ontleend worden! Zie ook disclaimer onderaan de site.
Hoe zit het met de wateropgave?De waterkwaliteit en algehele waterhuishouding in de Peel krijgen een enorme boost. Wat het thema water betreft liggen er in de Peel prachtige kansen, die middels dit plan gerealiseerd kunnen worden.
Verdroging speelt enorm op de hoge zandgronden. Is daar in dit plan voor de Peel ook aan gedacht?Uiteraard is in de dit plan ook aan het thema water gedacht. De waterkwaliteit en de beheersing van het peil zullen door dit project een kwaliteitsslag krijgen, die tot voor kort niet uitvoerbaar leek. Met name doordat de boeren hier actief aan mee gaan werken. Het nieuwe landschap dat boeren gaan creëren is niet compleet zonder waterlopen en partijen. Die nieuwe waterlopen -partijen en zullen tevens een ongekende buffer vormen voor de bestaande natuurreservaten en daarmee de waterretentie van deze gebieden verbeteren. 
Er wordt vooral uitgegaaan van nieuw bos. Waarom?Bos dient vele doelen. Bos is belangrijk omdat het een bijdrage levert aan beleidsdoelen op verlerlei gebied: Klimaat, recreatie, fijstofreductie, biodiversiteit, economie en (zeer belangrijk) de waterretentie in de Peel. 
De Peel was vroeger vooral moerassig. Komen er ook waterpartijen?Nieuwe natuur zal vooral veel nieuw bos betekenen (beste voor CO2 vastlegging) maar ook waterpartijen mogen hier het geheel verfraaien wat ons betreft. Veel zal in dezen ook afhangen van de wensen van de gemeente waar het gaat gebeuren. Uiteraard ligt hier ook een mooie taak voor het Waterschap. En niet te vergeten: wat willen de boeren in die hoek van de Peel zelf! Ook in het Noordelijk deel van de Peel zal een stukje hoogveen niet misstaan. 
Hoe moeten wij ons de nieuwe natuur voorstellen, met name als het om ‘water’ gaat? Deze nieuwe natuur is een combinatie van natuur-landbouw-wonen. Het is dus geen blok nieuw bos aan een bestaand natuurgebied of een nieuwe wijk aan een bestaand dorp of stad. Uiteraard zal daar waar de wateretentie belangrijk is, denk aan de bufferzones rond de Astense en Deurnese Peel, maximaal ingezet worden op ‘water’. In de nieuwe natuur (bossen en waterpartijen) is ruimte voor wonen. Noem het maar Landschapslandbouw! (zie ook onder ‘Algemeen’)
   ANBI status  Disclaimer  Privacybeleid  Bronvermelding