Aan dit plan kunnen geen rechten ontleend worden! Zie ook disclaimer onderaan de site.
Wat zijn de voordelen
van dit project?
Dit project biedt enorme kansen voor de volgende onderwerpen:   
Mega veel nieuwe natuur en een ongekend natuurherstel. 
Een nieuw verdienmodel voor boeren waardoor ze natuurinclusief  en circulair kunnen worden.
Geen stoppende boeren maar juist boeren met perspectief voor hun kinderen.
Het stikstofprobleem wordt hier op een zeer effectieve manier aangepakt. 
De waterkwaliteit en algehele waterhuishouding in de Peel krijgen een enorme boost. 
Een gigantische hoeveelheid CO2 wordt vastgelegd.
Geen leegstand en verloedering van het platteland als gevolg van stoppende boeren!
Er is een landelijk woningtekort waardoor de jongeren nauwelijks nog een woning kunnen bemachtigen. De vraagprijs is momenteel ‘vanaf-prijs’ hoe gek kan je het maken! Dit project biedt een unieke oplossing. 
Duurzaam op alle fronten.  
Door de gebiedsgerichte aanpak zullen alle inwoners zich betrokken gaan voelen bij hun Peel.  
Geen miljoenen of zelf miljarden nodig, om de zoveelste ronde boeren vanaf de jaren 60 uit te kopen, maar een reëel alternatief om economisch verantwoord en toch natuurinclusief te kunnen en blijven boeren. 
Peeldorpen die er nu al zijn, krijgen een oppepper met betrekking tot de levensvatbaarheid.
Iedereen wordt in zijn waarde gelaten. Niemand wordt gedwongen tot wat dan ook.
   ANBI status  Disclaimer  Privacybeleid  Bronvermelding