Aan dit plan kunnen geen rechten ontleend worden! Zie ook disclaimer onderaan de site.

Het Peel Natuurdorpen project is een unieke combinatie van natuur, landbouw en wonen.
Het onderdeel wonen draait om tiny houses.
Tiny houses vormen daarmee een onderdeel binnen het Peel Natuurdorpen project.
Vragen die daar direct aan gerelateerd zijn hieraan vindt u hieronder.

Wilt u informatie puur met betrekking tot tiny houses los van dit project zie dan:
Tiny houses Nederland en Marjolein in het klein

Bent u geïnteresseerd in het wonen in een tiny house binnen het Peel Natuurdorpen project meldt u dan aan via het inschrijfformulier op deze website.

Waarom mogen er maar 3 tiny houses per ha?Het hoofddoel is nieuwe natuur. Meer huisjes per hectare tast dat doel aan. Het moet uniek zijn qua wonen in de natuur. Met slechts 2 of 3 tiny house is het al zeer rendabel om de landbouwgrond om te zetten in natuur. 
Wat houdt ‘off grid’ eigenlijk in?Dit wil zeggen dat de huisjes geheel zelfvoorzienend zijn qua energie/ riolering etc. Het is niet de bedoeling dat er nieuwe kabels/leidingen etc. komen in ‘maagdelijke’ grond. Tenzij de huisjes op het erf van de boer komen, want daar liggen die voorzieningen immers toch al. Behalve voor de waterleiding, want het is Nederland wettelijk verplicht om daarop aangesloten te zijn.
Stel een boer heeft 10 ha ter beschikking voor natuur en tiny houses. Mogen die huisjes dan ook geconcentreerd worden op 1 ha, zodat de andere 9 ha compleet voor natuur bestemd worden?Wat ons betreft wel. Je kunt hierbij denken aan een soort ecodorp. Het uitgangspunt: veel nieuwe natuur blijft hier immers helemaal overeind. Ook heeft clusteren het voordeel dat één huisje gebruikt kan worden voor de accu’s etc. waardoor off grid financieel haalbaar en betaalbaarder wordt voor alle huisje in het cluster.
Moeten alle huisje off-grid worden?Als ze op een nieuw perceel komen wel. Komen ze op het (voormalige) erf van de boerderij, waar alle nutsvoorzieningen al liggen, dan hoeven ze niet off-grid te zijn. Uitgangspunt is: geen  nieuwe leidingen en kabels in maagdelijk gebied.
Is het mogelijk om zelf een tiny house te plaatsen?Dit is helemaal afhankelijk van de boer. De ene boer zal ervoor kiezen om de huisjes zelf aan te schaffen en te verhuren, terwijl een andere boer zijn bewoners juist de kans zal geven om zelf met een eigen huisje te komen. In feite verpacht hij dan alleen de grond met directe omgeving waar het huisje op staat.
Mag een toekomstige bewoner zijn huisje ook zelf bouwen?Ook dit is afhankelijk van de boer, maar zeker ook van de overheid. Ze zullen immers moeten voldoen aan de eisen van het bouwbesluit en welstand.
Is het mogelijk om voedselbos/biotuin voor eigen consumptie te maken?Dat is zeker mogelijk. Het juist leuk en vooral goed om je eigen voedsel zo dichtbij en zo natuurlijk te produceren! Het nieuwe bos mag ook bestaan uit voedselbos. Dat geeft juist extra biodiversiteit. Bovendien vergroot dit het woonplezier enorm. Kennis en ervaring van de boeren zijn hier waardevol.
Kan ik al zo’n huisje bestellen?Nee. We zitten helaas nog steeds in de planfase. Eerst dienen de boeren het plan te omarmen en vervolgens het ambtelijk apparaat.
Hoe ziet zo’n ‘dorp’ eruit?Het worden geen dorpen zoals we die nu kennen met winkels, kantoren etc. Maar een soort nieuwe buurtschappen in een zeer bosrijke omgeving en of deels op het erf van de boerderij. Liefst tegen bestaande kernen, zodat die weer een extra oppepper krijgen qua levensvatbaarheid. Van winkels etc. is geen sprake! Wel kan een boer zelf zijn producten aan de man brengen via boerderij verkoop (Wat nu ook al kan!) Wat een extra stimulans voor kringloop landbouw kan zijn.
Komen er ook verharde wegen en straatverlichting naar de huisjes in het bos?Nee. Uitgangspunt is klip en klaar: geen nieuwe wegen, kabels leidingen etc. in maagdelijk gebied. Als bewoners dat willen zijn ze aangewezen op een plekje op het erf. Daar liggen die voorzieningen al. 
Wat als mij het wonen in het bos niet bevalt?Heel simpel: huur huisje opzeggen en een ander kiezen, al dan niet van een andere boer, bijvoorbeeld op het erf van de boerderij. Ook een eigen huisje is geen probleem, want tiny houses kunnen immers gemakkelijk verplaatst worden.
Is het mogelijk om een kleine community te vormen?Dit is mogelijk in samenspraak met de boer. Clustering van huisjes kan sowieso op het (voormalige) erf van de boerderij. Maar ook kunnen huisjes in bos geclusterd worden tot een maximum van 10 huisjes. Dit betekent wel dat de boer in andere delen van het nieuwe bos minder of geen huisjes mag plaatsen. Want het aantal huisjes is afhankelijk van het aantal hectares bos en kruidenrijk grasland dat een boer nieuw gaat ontwikkelen.
Stel een boer en of zijn kinderen willen zelf de tiny houses niet exploiteren maar wel meedoen met het project. Wat dan?In dat geval kunnen ze het beheer ook overlaten aan en ander. Net zo goed als dat hij de grond kan verpachten, kan hij dit ook met de huisjes doen. Verhuren, al dan niet in erfpacht etc. Of alles uitbesteden aan derden. 
Wie bepaalt hoe de tiny houses eruit zien?Overheden (bouwbesluit, welstand) en uiteraard de grondeigenaar spelen hierin de hoofdrol. In samenspraak met de boer liggen hier mogelijkheden. Voor boeren ligt hier ook een uitgelezen kans om zijn locatie extra aantrekkelijk te maken voor tiny house bewoners. 
Wat als een boer geen mooie natuur aanlegt en of lelijke tiny house neerzet?Die zal zichzelf de das om doen. De boer die de mooiste natuur maakt en de leukste huisjes neerzet, krijgt de beste prijs bij verhuur/verkoop en heeft de hoogste bezettingsgraad. Net als een  boer die zijn koeien niet goed verzorgt, niet veel zal melken, zo zal het ook met dit project gaan. 
Wat kost zo’n huisje?Dat is niet zo maar te zeggen. Als alles volgens plan verloopt dan zullen er boeren zijn die de huisjes verkopen en alleen de grond verpachten. Uiteraard kunnen hierin ook een aantal boeren samenwerken. 
Waarom geen gewone huizen?Tiny houses geven nauwelijks of geen overlast aan de natuur en bovenal zijn ze betaalbaar en daardoor voor iedereen bereikbaar. Dus beslist geen huizen alleen voor de ‘happy few’. Want daar lossen we de woningnood niet mee op. Bovendien zijn tiny houses op alle fronten duurzamer en in geval van nood gemakkelijk te verplaatsen of te verwijderen. En dat allemaal zonder schade aan de natuur.
Hoe groot zijn tiny housesDe vloeroppervlakte is maximaal 50m² (Bron: Tiny house Nederland)
Mogen die tiny houses ook villa’s worden?Nee, zeker niet! Voor tiny houses gelden specifieke eisen. Zie hiervoor: www.tinyhousenederland.nl  
Hoe zit het met de infrastructuur? Kun je met de auto bij de huisjes komen?Uitgangspunt is geen nieuwe wegen, kabels etc. in maagdelijk gebied. Er moet na de transitie meer natuur over zijn ook qua oppervlakte. Voor huisje op het erf is de infrastructuur sowieso goed. De boer kan zijn erf immers zelf ook bereiken. Voor huisje in het bos, geldt dat ze slim geplaatst dienen te worden, zodat er minimaal of geen grond voor op geofferd hoeft te worden om ze te bereiken. Dan zijn ook de huisjes in het bos met de auto te bereiken.