Het Peel Natuurdorpen project is een unieke combinatie van natuur, landbouw en wonen.
Het onderdeel wonen draait om tiny houses.
Tiny houses vormen daarmee een onderdeel binnen het Peel Natuurdorpen project.
Vragen die daar direct aan gerelateerd zijn hieraan vindt u hieronder.

Wilt u informatie puur met betrekking tot tiny houses los van dit project zie dan:
Tiny houses Nederland en Marjolein in het klein

Bent u geïnteresseerd in een tiny house binnen het Peel Natuurdorpen project meldt u dan aan via het inschrijfformulier op deze website.

Waarom mogen er maar 3 tiny houses per ha?Het hoofddoel is nieuwe natuur. Meer huisjes per hectare tast dat doel aan. Het moet uniek zijn qua wonen in de natuur. Met slechts 2 of 3 tiny house is het al zeer rendabel om de landbouwgrond om te zetten in natuur. 
Stel een boer heeft 10 ha ter beschikking voor natuur en tiny houses. Mogen die huisjes dan ook geconcentreerd worden op 1 ha, zodat de andere 9 ha compleet voor natuur bestemd worden?Wat ons betreft wel. Je kunt hierbij denken aan een soort ecodorp. Het uitgangspunt: veel nieuwe natuur blijft hier immers helemaal overeind.
Moeten alle huisje off-grid worden?Als ze op een nieuw perceel komen wel. Komen ze op het (voormalige) erf van de boerderij, waar alle nutsvoorzieningen al liggen, dan hoeven ze niet off-grid te zijn. Uitgangspunt is: geen  nieuwe leidingen en kabels in maagdelijk gebied.
Kan ik al zo’n huisje bestellen?Nee. We zitten helaas nog steeds in de planfase. Eerst dienen de boeren het plan te omarmen en vervolgens het ambtelijk apparaat. En ook het Waterschap en bijvoorbeeld SBB wanneer er grond van die partijen bij betrokken is. Het Waterschap zal sowieso een partij zijn die er nauw bij betrokken moet worden.
Stel een boer en of zijn kinderen willen zelf de tiny houses niet exploiteren maar wel meedoen met het project. Wat dan?In dat geval kunnen ze het beheer ook overlaten aan en ander. Net zo goed als dat hij de grond kan verpachten, kan hij dit ook met de huisjes doen. Verhuren, al dan niet in erfpacht etc. Of alles uitbesteden aan derden. 
Wie bepaalt hoe de tiny houses eruit zien?Dat is nog niet bekend. Overheden en uiteraard de grondeigenaar spelen hierin de hoofdrol.
Wat als een boer geen mooie natuur aanlegt en of lelijke tiny house neerzet?Die zal zichzelf de das om doen. De boer die de mooiste natuur maakt en de leukste huisjes neerzet, krijgt de beste prijs bij verhuur/verkoop en heeft de hoogste bezettingsgraad. Net als een  boer die zijn koeien niet goed verzorgt, niet veel zal melken, zo zal het ook met dit project gaan. 
Wat kost zo’n huisje?Dat is niet zo maar te zeggen. Als alles volgens plan verloopt dan zullen er boeren zijn die de huisjes verkopen en ook zullen er zijn die ze uit gaan geven in (erf)pacht. Uiteraard kunnen hierin ook een aantal boeren samenwerken. Goedkoper bouwen en leuker wonen dan bij dit project mogelijk wordt, zal niet snel lukken.
Waarom geen gewone huizen?Tiny houses geven nauwelijks of geen overlast aan de natuur en bovenal zijn ze betaalbaar en daardoor voor iedereen bereikbaar. Dus beslist geen huizen alleen voor de ‘happy few’. Want daar lossen we de woningnood niet mee op. Bovendien zijn tiny houses op alle fronten duurzamer en in geval van nood gemakkelijk te verplaatsen of te verwijderen.
Hoe groot zijn tiny housesDe vloeroppervlakte is maximaal 50m² (Bron: Tiny house Nederland)
Wat houdt ‘off grid’ eigenlijk in?Dit wil zeggen dat de huisjes geheel zelfvoorzienend zijn qua energie/water/ riolering etc. Het is niet de bedoeling dat er nieuwe kabels/leidingen etc. komen in ‘maagdelijke’ grond. Tenzij de huisjes op het erf van de boer komen, want daar liggen die voorzieningen immers toch al. Behalve voor de waterleiding, want het is Nederland wettelijk verplicht om daarop aangesloten te zijn.
Mogen die tiny houses ook villa’s worden?Nee, zeker niet! Voor tiny houses gelden specfieke eisen. Zie hiervoor: www.tinyhousenederland.nl  
Hoe zit het met de infrastructuur? Kun je met de auto bij de huisjes komen?Uitgangspunt is geen nieuwe wegen, kabels etc. in maagdelijk gebied. Er moet na de transitie meer natuur over zijn ook qua oppervlakte. Voor huisje op het erf is de infrastructuur sowieso goed. De boer kan zijn erf immers zelf ook bereiken. Voor huisje in het bos, geldt dat ze slim geplaatst dienen te worden, zodat er minimaal of geen grond voor op geofferd hoeft te worden om ze te bereiken. Dan zijn ook de huisjes in het bos met de auto te bereiken.