Aan dit plan kunnen geen rechten ontleend worden! Zie ook disclaimer onderaan de site.

Het Peel Natuurdorpen project is een unieke combinatie van natuur, landbouw en wonen.
Het onderdeel wonen draait om tiny houses.
Tiny houses vormen daarmee een onderdeel binnen het Peel Natuurdorpen project.
Vragen die daar direct aan gerelateerd zijn hieraan vindt u hieronder.

Wilt u informatie puur met betrekking tot tiny houses los van dit project zie dan:
Tiny houses Nederland en Marjolein in het klein

Bent u geïnteresseerd in het wonen in een tiny house binnen het Peel Natuurdorpen project meldt u dan aan via het aanmeldformulier op deze website. Door u aan te melden komt u op lijst van Peel Natuurdorpen, maar dit geeft u nog geen recht op een tiny house. Uiteindelijk is het aan de boer om te bepalen wie in zijn tiny houses komt wonen. Wel kunnen we u in contact brengen met de boeren zodra de tiny houses beschikbaar zijn.

Wie gaat de tiny house exploiteren?Boeren gaan de tiny houses exploiteren. Zij gaan de nieuwe natuur aanleggen met daarin tiny houses. Het Peel Natuurdorpenproject betekent een nieuw verdienmodel voor boeren: landschapslandbouw. Het is een plan van-voor-door-en-met-boeren.  Een nieuw soort gemengd bedrijf voor boeren die toekomst gericht zijn en duurzaam willen werken. De nieuwe natuur met daarin tiny houses is vormt een onderdeel van de bedrijfsvoering van de boeren.
Exploiteert stichting Peel Natuurdorpen zelf ook tiny houses?De stichting Peel Natuurdorpen gaat zelf geen nieuwe natuur aanleggen en of tiny houses exploiteren. Het is juist de bedoeling dat de boeren in de Peel dit gaan doen.
Hoe lang gaat het allemaal duren?Wellicht ten overvloede wijzen wij erop, dat alles nog in de planfase verkeert en dat het nog omgezet moet worden in beleid! Alles wijst erop de tijd rijp is voor dit unieke project, dat veel grote problemen op kan lossen. Peel Natuurdorpen heeft de vaart er goed in. Ze wil graag dat deelnemende boeren binnen een paar jaar flink aan de slag zijn met de aanleg van nieuwe natuur en de plaatsing van tiny houses.
Mag een toekomstige bewoner zijn huisje ook zelf bouwen?Ook dit is afhankelijk van de boer, maar zeker ook van de overheid. Ze zullen immers moeten voldoen aan de eisen van het bouwbesluit en welstand.
Is het mogelijk om voedselbos/biotuin voor eigen consumptie te maken?Dat is zeker mogelijk. Het juist leuk en vooral goed om je eigen voedsel zo dichtbij en zo natuurlijk te produceren! Het nieuwe bos mag ook bestaan uit voedselbos. Dat geeft juist extra biodiversiteit. Bovendien vergroot dit het woonplezier enorm. Kennis en ervaring van de boeren is hier waardevol.
Kan ik al zo’n huisje bestellen?Nee. We zitten helaas nog steeds in de planfase. Eerst dienen de boeren te beginnen met de aanplant en dan komen daarin de tiny houses.
Hoeveel tiny houses mogen er per ha?Zie ‘kaders’
Wat houdt ‘off grid’ eigenlijk in?Dit wil zeggen dat de huisjes geheel zelfvoorzienend zijn qua energie/ riolering etc. Het is niet de bedoeling dat er nieuwe kabels/leidingen etc. in de grond komen. Tenzij de huisjes op het erf van de boer komen, want daar liggen die voorzieningen immers toch al. Of anderszins heel dichtbij liggen dan kan hier handig gebruik van gemaakt worden. In de locatie keuze van de locatie van de tiny houses dienen we daar rekening mee te houden. Het gaat om de laagst mogelijke footprint.
Stel een boer heeft 10 ha ter beschikking voor natuur en tiny houses. Mag hij die huisjes dan ook concentreren op 1 ha, zodat de andere 9 ha compleet voor natuur bestemd worden?Wat ons betreft wel. Je kunt hierbij denken aan een soort ecodorp. Het uitgangspunt: veel nieuwe natuur blijft hier immers helemaal overeind. Ook heeft clusteren het voordeel dat één huisje gebruikt kan worden voor de energieopslag en waterzuivering etc. waardoor off grid financieel betaalbaarder wordt voor alle huisje in het cluster.
Hoe ziet zo’n ‘dorp’ eruit?Het worden geen dorpen zoals we die nu kennen met winkels, kantoren etc. Maar een soort nieuwe buurtschappen in een zeer bosrijke omgeving en of deels op het erf van de boerderij. Van winkels etc. is geen sprake! Wel kan een boer zelf zijn producten aan de man brengen via boerderij verkoop (Wat nu ook al kan!) Wat een extra stimulans voor kringloop landbouw kan zijn.
Komen er ook verharde wegen en straatverlichting naar de huisjes in het bos?Nee. Uitgangspunt is klip en klaar: geen nieuwe wegen, kabels leidingen etc. in de grond. Als bewoners dat willen zijn ze aangewezen op een plekje op het erf. Daar liggen die voorzieningen al. 
Wat als mij het wonen in het bos niet bevalt?Heel simpel: huur huisje opzeggen en een ander kiezen, al dan niet van een andere boer, bijvoorbeeld op het erf van de boerderij. Ook een eigen huisje is geen probleem, want tiny houses kunnen immers gemakkelijk verplaatst worden.
Is het mogelijk om een kleine community te vormen?Dit is mogelijk in samenspraak met de boer. Clustering van huisjes kan sowieso op het (voormalige) erf van de boerderij. Maar ook kunnen huisjes in bos geclusterd worden. Dit betekent wel dat de boer in andere delen van het nieuwe bos minder of geen huisjes mag plaatsen. Want het aantal huisjes is afhankelijk van het aantal hectares bos en kruidenrijk grasland dat een boer nieuw gaat ontwikkelen.
Stel een boer en of zijn kinderen willen zelf de tiny houses niet exploiteren maar wel meedoen met het project. Wat dan?In dat geval kunnen ze het beheer ook overlaten aan en ander. Net zo goed als dat hij de grond kan verpachten, kan hij dit ook met de huisjes doen. Verhuren, al dan niet in erfpacht etc. Of alles uitbesteden aan derden. 
Wie bepaalt hoe de tiny houses eruit zien?Overheden (bouwbesluit, welstand) en uiteraard de grondeigenaar spelen hierin de hoofdrol. In samenspraak met de boer liggen hier mogelijkheden. Voor boeren ligt hier ook een uitgelezen kans om zijn locatie extra aantrekkelijk te maken voor tiny house bewoners, door die mee te laten kiezen. Voor eisen aan een tiny zie: tiny house Nederland. 
Wat als een boer geen mooie natuur aanlegt en of lelijke tiny house neerzet?Die zal zichzelf de das om doen. De boer die de mooiste natuur maakt en de leukste huisjes neerzet, krijgt de beste prijs bij verhuur/verkoop en heeft de hoogste bezettingsgraad. Net als een  boer die zijn koeien niet goed verzorgt, niet veel zal melken, zo zal het ook met dit project gaan. 
Wat kost zo’n tiny house? Of wat kost het om een tiny house te huren?Wat kost zo’n tiny house? Dat is niet zo maar te zeggen. Als alles volgens plan verloopt dan zullen er boeren zijn die de huisjes verkopen en alleen de grond verpachten. Uiteraard kunnen hierin ook een aantal boeren samenwerken. 

Wat kost het om een tiny house te huren? PND volgt de sociale huurprijs zodat het wonen in nieuwe natuur in een tiny house voor een breed publiek beschikbaar wordt. Uiteindelijk is het van belang dat er veel tiny houses komen, want schaarste kan de prijs opdrijven. Dat geldt ook hier. Daarom streeft Peel Natuurdorpen naar veel nieuwe natuur op boerenland met ruim 10.000 of meer huisjes. Maar voor het zover is zal er nog heel wat water door Rijn en Maas stromen. Dit is pas het begin. Maar het zal sowieso nog wel een paar jaar duren voor alle procedures doorlopen zijn en de eerste tiny house verschijnen. Peel Natuurdorpen wil hierin geen valse verwachtingen wekken. 
Waarom geen gewone huizen?Tiny houses geven nauwelijks of geen overlast aan de natuur en bovenal zijn ze betaalbaar en daardoor voor iedereen bereikbaar. Dus beslist geen huizen alleen voor de ‘happy few’. Want daar lossen we de woningnood niet mee op. Bovendien zijn tiny houses op alle fronten duurzamer en in geval van nood gemakkelijk te verplaatsen of te verwijderen. En dat allemaal zonder schade aan de natuur.
Hoe groot zijn tiny housesDe vloeroppervlakte is maximaal 50m² (Bron: Tiny house Nederland)
Mogen die tiny houses ook villa’s worden?Nee, zeker niet! Voor tiny houses gelden specifieke eisen. Zie hiervoor: www.tinyhousenederland.nl  
Hoe zit het met de infrastructuur? Kun je met de auto bij de huisjes komen?Uitgangspunt is geen nieuwe wegen, kabels etc. in de grond. Er moet na de transitie meer natuur over zijn ook qua oppervlakte. Voor huisje op het erf is de infrastructuur sowieso goed. De boer kan zijn erf immers zelf ook bereiken. Voor huisje in het bos, geldt dat ze slim geplaatst dienen te worden, zodat er minimaal of geen grond voor op geofferd hoeft te worden om ze te bereiken. Dan zijn ook de huisjes in het bos met de auto te bereiken.
   ANBI status  Disclaimer  Privacybeleid  Bronvermelding