Aan dit plan kunnen geen rechten ontleend worden! Zie ook disclaimer onderaan de site.
Zit er ook subsidie op?We zijn met het Groen Ontwikkelfonds Brabant in gesprek. Voor natuur ontwikkeling zijn er in Brabant goede mogelijkheden. Wat de huisjes betreft zullen de investeringen uit private middelen moet  komen. Maar dat laatste mag gezien het hoge te verwachten rendement geen enkel probleem zijn. Zelfs de  natuur kan aangelegd worden zonder subsidie vanwege het goede verdienmodel, als nodig mocht zijn. Voor een vlotte start is subsidie uiteraard welkom.
Wat een ontzettend slecht plan!!! Iedereen krijgt betaald voor natuur en het zal toch niet waar wezen; in dit plan kan de boer het weer gratis doen op zijn kostbare landbouwgrond! Begrijpelijke reactie. Als er geen tiny house in het nieuwe bos zouden mogen dan was dit helemaal waar. Echter doordat er tiny houses in de nieuwe natuur mogen komen, vormt de nieuwe natuur een zeer goed verdienmodel, waardoor het geheel subsidie onafhankelijk te bekostigen en te onderhouden is. Wat de stal voor de koeien is, is het bos voor de bedrijfstak natuur. Boeren roepen al jaren dat ze onafhankelijk willen zijn van subsidie. Nou, grijp dan nu je kans! Niettemin zullen wij ervoor pleiten dat er ook in dit geval aanleg en onderhoudssubsidie voor dit project moet komen voor de startperiode. Blijvende subsidie is de dood in de pot voor een duurzame ontwikkeling van de nieuwe natuurtak op het boeren bedrijf. Bedenk wel dat het nog nooit vertoond werd in ons land, dat grond meer waard wordt door er natuur van te maken! Normaliter moet er een forse afwaardering plaatsvinden als landbouwgrond omgezet wordt in natuur en nu gebeurt juist het omgekeerde.
Past dit plan wel in het GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) dat in 2023 een nieuwe ronde van 6 jaar in gaat?Helemaal. Zoals de nieuwe ronde van 6 jaar GLB nu in concept klaar ligt, zullen boeren de GLB subsidie hoofdzakelijk kunnen beuren als er daadwerkelijk prestaties geleverd worden door meer natuur-inclusief te gaan werken (zogenoemde eco-regelingen).  
   ANBI status  Disclaimer  Privacybeleid  Bronvermelding