Noot: In dit projectplan op pagina 27 staat: “Het ontwikkelen van vijf of meer nieuwe Peel Natuurdorpen betekent een behoorlijke omslag in het denken.” Deze passage is niet meer van toepassing. Gezien de nieuwe inzichten en mogelijkheden gaan we uit van gehuchtjes of kleine communities, die de levensvatbaarheid van bestaande Peel(rand)dorpen gaan versterken.

   ANBI status  Disclaimer  Privacybeleid  Bronvermelding