Aanleiding Peel Natuurdorpen Project

  • Nieuwe natuur is hard nodig.
  • Waterretentie en -kwaliteit staan in de Peel onder grote druk.
  • Er is een enorme behoefte aan betaalbare woningen voor jong en oud in een gezonde omgeving, waar het prettig wonen en werken is.
  • Een behoefte die de komende jaren alleen maar (veel) groter wordt.
  • De intensieve veehouderij in de Peel vraagt om een oplossing.
  • Dit project maakt dat het landbouwsysteem in de Peel weer aansluit op waar de maatschappij om vraagt.
  • De enorme potentie die de Peel biedt kunnen we benutten.
  • Kansen zijn er op het gebied van: natuur, cultuur, historie, geografische en fysische eigenschappen, alsook de ligging in Europa.
  • Stikstof problematiek speelt enorm in de Peel, maar biedt juist hier ook kansen!
  • Een buitengewoon sterke en stabiele financiële basis creëren voor natuur-inclusieve en kringloop landbouw.

De grote veedichtheid in de Peel en de problemen waarmee dit al jaren gepaard gaat, maken dat het maatschappelijk verantwoord ondernemen voor boeren in de Peel steeds lastiger wordt.
Het woonwerkklimaat en daarmee de gezondheid van de bewoners staat onder druk.
Bovendien maakt de regelgeving vanuit de politiek de landbouw in dit gebied kwetsbaar.
De noodzaak om het tij te keren onderkennen velen. Evenals de noodzaak om samen te werken aan de revitalisering van de Peel. Daarbij opgeteld de grote behoefte aan meer natuur èn aan kleine en betaalbare woningen in een gezonde natuurlijke omgeving, maakt dat het zinnig is om met andere ogen naar de Peel te kijken.

   ANBI status  Disclaimer  Privacybeleid  Bronvermelding