Bronnen:

 • Deltaplan Biodiversiteitsherstel (www.samenvoorbiodiversiteit.nl)
 • Nieuw Bos klein wonen (IMI; Instituut Maatschappelijke Innovatie: www.imi.nl)
 • Rijksoverheid: Nationale Omgevingsvisie (Duurzaam perspectief voor onze leefomgeving)
 • Geconsolideerd Provinciaal Omgevingsplan Limburg POL2014
 • Brabantse Omgevingsvisie 2018
 • Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. Kringlooplandbouw. Visie min. LNV 2018
 • Renaissance van het platteland (www.renaissancevanhetplatteland.nl)
 • Brabantse bossenstrategie: Statenmededeling 28 januari 2020
 • Eu Green deal
 • Landschapspijn, Jantien de Boer
 • WUR Rapport – Een natuurlijkere toekomst voor Nederland in 2120
   ANBI status  Disclaimer  Privacybeleid  Bronvermelding