Missie Peel Natuurdorpen

De Stichting Peel Natuurdorpen richt zich op inwoners van de Peel. Zij stimuleert boeren (en particuliere grondeigenaren) om keuzes te maken die de realisatie van landschapslandbouw in de Peel mogelijk maken. Landschapslandbouw ontstaat door het ontwikkelen van landschap op landbouwgrond door natuur, landbouw en wonen slim te combineren.

In dit landschap is ruimte voor wonen middels tiny houses in de beboste delen en of op het (voormalige) erf van de boerderij. Ons ideaal is een coulisselandschap: bossen afgewisseld met houtwallen, heggen, kruidenrijk grasland en waterpartijen. In dit landschap gaan koeien een belangrijke rol als de stoffeersters ervan vervullen. Tiny houses vormen het verdienmodel van de boeren, waardoor het geheel (zowel de boerenbedrijven als het landschap) duurzaam in stand gehouden kan worden in harmonie met de natuur.