Aan dit plan kunnen geen rechten ontleend worden! Zie ook disclaimer onderaan de site.
Is dit project wel duurzaam?Uitermate duurzaam. Sowieso komt er heel veel nieuwe natuur, vooral bos waarmee veel CO2 vastgelegd gaat worden. De huisjes kunnen zeer efficiënt gemaakt worden in de fabriek en in een mum van tijd geplaatst worden op locatie. Dit betekent een mega grote reductie aan stikstof en CO2. Zelfs als ze na verloop van tijd weer verwijderd zouden moeten worden, dan kunnen ze snel en zeer efficiënt gerecycled worden in een fabriek. Bovendien kunnen ze simpel verwijderd worden, zonder enige schade aan de plek waar ze stonden. Vooral doordat ze off grid zijn. 
Wat als blijk dat sommige tiny house toch echt op een verkeerde plek staan? Tijden veranderen immers en de inzichten ook.Dat is geen enkel probleem. Kraan erbij oppakken en ergens anders neer zetten. Kan binnen een uur gepiept zijn. De woonbestemming zit immers op het hele perceel nieuwe natuur met een maximum van 3 tiny house per ha. Waar die huisje staan is een zaak van de grondeigenaar.
Zijn hier ook kansen voor heel Nederland?Dit is kansrijk voor heel Nederland als de Peelboeren (pioniers van huis uit!) erin slagen om hun rol van meest intensieve landbouwers te veranderen in hoeders van het landschap. De rest van Nederland volgt dan vanzelf. Bedenk dat iets wat leuk is, duurzaam voor het landschap en vooral ook voor de inkomsten van de boeren, zeer aantrekkelijk is voor andere gebieden. Goed voorbeeld doet volgen. De Peelboeren worden de wereldwijde exporteurs van een rendabel grondgebruik, dat hand in hand gaat met enorm natuurherstel.
Is er ook productiebos mogelijk?Wat ons betreft wel. Waarom zouden we hout uit Scandinavië importeren en hier de kans om het te telen laten liggen? Qua CO2 reductie is het zeer interessant om ons eigen timmerhout te produceren. De volgende stip op de horizon: 2050 alle tiny houses worden gemaakt van hout uit onze eigen streek. 
Wat ten aanzien van VAB (vrijkomende agrarische bebouwing)?Ook hier weer biedt het Peel Natuurdorpenproject een fantastische mogelijkheid om het probleem van vrijkomende agrarische bebouwing duurzaam en goed op te lossen, en dit zonder de bodemloze put van subsidieregelingen om die gebouwen met veel overheidsgeld op te ruimen. Want in het geval dat een boer minder of geen stallen meer nodig heeft, kan hij die nu prima opruimen en binnen zijn bouwblok tiny house plaatsen (met uiteraard de juiste landschappelijke inpassing) Opruimen van de ouwe meuk wordt hierdoor financieel aantrekkelijk.
Wij vragen ons af of boeren wel duurzaam natuur kunnen onderhouden. Er is immers nog al eens wat mis op boerenland. Wat is hierop jullie antwoord?Zie ook onder ‘Natuur’. Boeren hebben eeuwenlang het landschap gevormd en onderhouden. En ook nog eens gratis! Het is een grote misvatting dat deze leveranciers  van landschap van huis uit, dit nu niet meer kunnen of zouden kunnen leren. Integendeel zelfs. Want wat wij straks zullen zien, is dat boeren hun eigen natuur prima zullen onderhouden en ook nog eens gratis, want dat is in hun eigen belang. Een ‘verwaarloosde kwekerij’ zal immers weinig of geen klanten trekken voor hun huisjes. Dit is een nog niet vertoond verschijnsel: Natuuronderhoud zonder kosten voor de overheid. Daardoor hoeft er niet elke 6 jaar een nieuwe ronde subsidie plaats te vinden met alle onzekerheden van dien. Duurzaamheid in optima forma dus! 
Sluit dit project qua duurzaamheid wel aan bij de NOVI (Nieuwe Omgevingsvisie) Jazeker. Het Peel Natuurdorpenproject sluit naadloos aan bij de afwegingsprincipes in de NOVI.  Uit de NOVI blz. 6: Centraal bij de afweging van belangen staat een evenwichtig gebruik van de fysieke leefomgeving, zowel van de boven- als van de ondergrond. We spreken hier over ‘omgevingsinclusief’ beleid. De NOVI onderscheidt daarbij drie afwegingsprincipes: 1) Combinaties van functies gaan voor enkelvoudige
functies, 2) Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal, en 3) Afwentelen wordt voorkomen. Het Rijk zal bij de uitvoering van de NOVI zichtbaar maken hoe de omgevingsinclusieve benadering vorm krijgt en de afwegingsprincipes benut worden.
   ANBI status  Disclaimer  Privacybeleid  Bronvermelding