Aan dit plan kunnen geen rechten ontleend worden! Zie ook disclaimer onderaan de site.
Kunnen boeren de nieuwe natuur wel verantwoord aanleggen en onderhouden?Merkwaardige vraag! Want boeren zijn door de eeuwen heen de landschapsvormers en onderhouders geweest. Het zit als het ware in hun genen. Niettemin kan er nog geleerd worden. Wat hier gaat gebeuren is een vorm van particulier natuurbeheer. Particulier natuurbeheer vindt momenteel gecertificeerd plaats. Ook boeren kunnen zich uiteraard laten certificeren en of ervoor zorgen dat er een gecertificeerde organisatie achter staat. Dit past ook in het kader van ‘gelijke berechtiging.’ Een gerechtelijke uitspraak die bepaalde dat ook particulieren natuur kunnen en mogen ontwikkelen en onderhouden.
Krijgen we niet te veel verschillende vormen van natuur door alle verschillende boeren die natuur gaan ontwikkelen?Biodiversiteit is juist gebaat bij veel variatie. Veel verschillende mensen die natuur ontwikkelen betekent meer variatie en dat is juist goed. Wel dienen er kaders te komen (en die zullen er ook komen) om een en ander in goede banen te leiden.
Wat als een boer geen natuur kan of wil onderhouden?Samenwerken is het devies. Net zo goed als dat hij de loonwerker inschakelt voor het inkuilen, zo kunnen ze ook een bedrijf inschakelen voor onderhoud van de natuur. Als ze het slim aanpakken dan sluiten ze een gezamenlijke deal voor het  Peelnatuurdorpje. Of een stel boeren schaffen samen de nodige machines aan en bekwamen zich, waarna ze ook voor de anderen het werk kunnen klaren.
De Peel was vroeger vooral moerassig. Komen er ook waterpartijen?Nieuwe natuur zal vooral veel nieuw bos betekenen (beste voor CO2 vastlegging) maar ook waterpartijen mogen hier het geheel verfraaien wat ons betreft. Veel zal in dezen ook afhangen van de wensen van de gemeente waar het gaat gebeuren. Uiteraard ligt hier ook een mooie taak voor het Waterschap. En niet te vergeten: wat willen de boeren in die hoek van de Peel zelf! Ook in het Noordelijk deel van de Peel zal een stukje hoogveen niet misstaan. 
Wat heb je eraan als in een bepaald gebied van de Peel 10 boeren mee doen, maar er één zeer intensief en megagroot bedrijf gewoon door gaat met waar het mee bezig is?Ja dat heeft ook dan nog zin. Niemand wordt gedwongen om iets te doen tegen de zin in. Dat werkt immers niet. Het is niet reëel om te denken dat iedereen meteen omschakelt. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar niets doen is ook geen optie. De tijd zal leren dat het succes van de pioniers in dezen, de rest zal doen volgen. Er zal immers een enorm gevoel van verbondenheid komen onder de boeren die wel omschakelen. Een verbondenheid niet alleen onder boeren maar juist met de hele bevolking in een gebied. Dit naast het goede verdienmodel zal zijn werk wel doen. 
Kunnen we niet beter de consumenten meer laten betalen voor de landbouwproducten? Dan kan er meer betaald worden aan de boer en kan die meer aan natuur inclusieve landbouw doen en hoeven we dit soort projecten niet te hebben.Dit idee wordt te pas en te onpas geopperd. Maar helaas dè consument bestaat niet. Bovendien verdwijnt het geweten vaak aan de kassa! Bedenk hierbij ook nog eens dat 80% van de Nederlandse landbouwproducten tegen dumpprijzen de grens over gaat. Het is absoluut niet realistisch om te denken dat buitenlandse consumenten willen investeren in de Nederlandse natuur. Dit lukt zelfs met de Nederlandse consumenten niet eens. Nee, als wij daadwerkelijk willen dat de natuur herstelt, dan is dit project daar een unieke kans voor.
Komt de nieuwe natuur in aaneengesloten blokken te liggen? Liefst niet. Het is juist de bedoeling om een mooie mozaïek van cultuur-natuur landschap te krijgen. Geen losliggende stukjes, maar coulisselandschap, afgewisseld met bossen en water. Een landschap waarin koeien een belangrijke rol als de stoffeersters ervan gaan vervullen. Dit is heel goed voor de landschapsbeleving en voor de biodiversiteit. 
Strookt dit plan qua natuur met de NOVI (Nationale Omgevingsvisie)?Dit plan brengt precies in de praktijk wat in de NOVI gewenst wordt. Uit NOVI pag. 36: Natuurinclusieve ontwikkeling:Nederland kent in de toekomst meer ruimte voor natuur, door natuur- en landschapswaarden sterker te integreren met andere ontwikkelingen. Bij nieuwe bouw- en ontwikkelopgaven is natuurinclusieve ontwikkeling de norm, zowel in de stad als in het landelijk gebied. Dit wordt in de ontwerpopgave standaard meegenomen.
   ANBI status  Disclaimer  Privacybeleid  Bronvermelding