Peel Natuurdorpen is in mei 2022 gestart met de praktijkleergang;
Samen duurzaam leren boeren door landschapslandbouw in de Peel“.

Een training die van onschatbare waarde is, als u deelneemt aan het Peel Natuurdorpen project.
Maar ook als u (achteraf) niet deelneemt aan Peel Natuurdorpen, is het nog een heel zinvolle praktijkleergang. Het levert u de basale kennis die nodig is als je natuur rendabel wilt maken op uw bedrijf en natuur niet langer als kostenpost wilt ervaren. Bovendien leert u hoe een goede rentmeester te zijn, die de kinderen met plezier de grond over ziet nemen.

Doel
Groepen boeren leren samen hoe ze een mooi landschap kunnen aanleggen en onderhouden in het kader van het Peel Natuurdorpen project. Door middel van training, workshops, coaching, voorlichting, excursies en of demonstraties geeft deze praktijkleergang inzicht in de volgende zaken.

Hoe:

 • ben ik een geschikte gesprekspartner voor landschapsarchitect en ecoloog
 • leg ik landschap aan dat aantrekkelijk is voor de tiny house huurders en daardoor rendabel.
 • onderhoud ik landschap 
 • kan ik goed samenwerken: samen met collega’s een sterk landschap maken
 • ga ik om met huurders
 • kom ik aan voldoende coaching vaardigheden
 • ben ik een goede rentmeester en stel ik mijn grond veilig voor mijn kinderen
 • weet ik wat de fiscale en juridische gevolgen zijn van landschapslandbouw
 • integreer ik landschapslandbouw in mijn huidige bedrijfsvoering
 • kunnen boeren samen komen tot een BTO (Boeren Terreinbeherende Organisatie) zodat landschapslandbouw een duurzame ontwikkeling van uw bedrijf is.

Planning
Van 2022 tot en met 2024 organiseren we de praktijkleergang voor boeren/ grondeigenaren aan Peel Natuurdorpen. Daar het heel praktijk gericht is, is de groepsgrootte maximaal 12 personen. 

De praktijkleergang bestaat uit 8 lesdagen (van 10.00 tot 16.00 uur) verdeeld over 3 jaren (2022-2024) met circa een tussentijd van 2 maanden. De laatste dag (in 2024) is een kennisdelingsdag/symposium. Het geleerde kan daardoor bezinken. Dat blijkt het effectiefste te zijn om het geleerde toe te kunnen passen in uw eigen situatie.

In het tweede jaar (2023) staat een extra plenaire dag gepland, voor de deelnemers van alle groepen tegelijk. Dit in het kader van kennisdeling, intervisie en inspiratie ten bate van het gebiedsplan. Alle groepen zijn inmiddels gestart.
Voor de planning van de cursusdagen klik hier

Dag indeling
De ochtend bestaat uit een theorie gedeelte en ’s middags is er een excursie in het veld. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: 

 • Landschap wat is dat? Met de nadruk op het coulissenlandschap. 
 • Het belang van heggen. 
 • Water partijen, hydrologie
 • Kruidenrijk grasland 
 • Bos (productie-/ voedselbos) 
 • Geografische elementen (wijst/breuklijnen)
 • Goed rentmeesterschap
 • Hoe slim een fraai en rendabel landschap aan te leggen en te onderhouden
 • Kennis omtrent tiny houses.
 • Onderwerpen waaraan de groep verder belangstelling heeft

Gezin
Meer deelnemers uit één gezin is een hele goede zaak vinden wij (neem vooral de beoogde opvolger(s) mee), want daardoor zal er thuis meer over gesproken worden en is de kans dat landschapslandbouw op uw bedrijf slaagt veel groter.

Eco-regelingen
De nieuwe ronde GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) dat de komende 6 jaar gaat lopen, stimuleert natuur inclusieve landbouw. Boeren kunnen extra punten behalen (lees: extra landbouwsubsidies) door maatregelen te nemen die de biodiversiteit bevorderen. Deze praktijkleergang speelt hierop in.

Certificaat
We vragen aan de deelnemers ook tijd voor voorbereiding van de lesdagen en het uitwerken van de opdrachten. De lesdagen vinden plaats op daarvoor geschikte locaties in de Peel, afhankelijk van het onderwerp. Wij verwachten van deelnemers dat ze hun tijd investeren en optimale inzet tonen tijdens de praktijkleergang. Om in aanmerking te komen voor een certificaat is een minimale aanwezigheid van 80% vereist.

Dag gemist? Niet erg want die kan alsnog gevolgd worden in een paralelgroep.

Kosten
De kosten bedragen €250,- ex. btw per persoon 2de en volgende gezinslid €150,- ex. btw per persoon. Lesmateriaal en lunch, koffie/ thee voor de 8 cursusdagen zijn inbegrepen.

Interesse om deel te nemen?
Stuur een mail naar info@peelnatuurdorp.nl met uw naam, adres, woonplaats en uw telefoonnummer en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Uw contactgegevens worden alleen gebruikt in relatie tot deze praktijkleergang.

Foto’s bekijken van de praktijkleergang

Deze praktijkIeergang wordt mede mogelijk gemaakt door

Het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidoostelijke zandgronden
Limburg Noord-Brabant (IBP-VP ZoZ)

   ANBI status  Disclaimer  Privacybeleid  Bronvermelding