Aan dit plan kunnen geen rechten ontleend worden! Zie ook disclaimer onderaan de site.
Komen er ook informatie bijeenkomsten voor andere partijen dan boeren?Uiteraard komen die er. Wij willen voorkomen dat de boeren, die hier toch echt de hoofdrol hebben, te laat aanbod komen. Het is onzes inziens van cruciaal belang dat die vanaf het eerste moment betrokken zijn. Zodat ze niet via allerlei kanalen moeten vernemen dat er weer eens iets met hun grond gaat gebeuren.
Wat zijn de volgende stappen na de infodag op 10 september?Grondeigenaren kunnen zich aanmelden via de website en wij bekijken wie, wat en waar er aangemeld zijn. Daar waar aanmelders zitten met samen meer dan 100 ha potentiële natuur, komen vervolgens infoavonden. Ook dit moet echt vanuit de boeren/grondeigenaren komen. Zonder postieve energie lukt het niet. Vervolgens gaan we de ‘trein’ daar verder in gang te zetten. Per gebied zullen we een kwartiermaker aanwijzen, die speciaal belast wordt met de ontwikkeling in het betreffende deelgebied van de Peel. De overall regie blijft bij de initiatiefnemers.
Wat kunnen andere partijen dan boeren doen om dit project van de grond te krijgen?Naast overheden, zoals onder andere Provincie, Peelgemeenten, SBB, Waterschap, zullen ook alle partijen die zich bij de Peel betrokken voelen de kans krijgen om de transitie van de Peel mogelijk te maken. Dat zal variëren van dorpsraden tot milieupartijen. Belangrijk is dat de partij een ‘Peelgevoel’ heeft en de wil om het project van de grond te krijgen. Samen voor auteurschap van de Peel! Belangrijk is dat iedereen het project op een positieve manier uitdraagt. Die steun is onmisbaar voor het slagen van dit project.
   ANBI status  Disclaimer  Privacybeleid  Bronvermelding