Aan dit plan kunnen geen rechten ontleend worden! Zie ook disclaimer onderaan de site.
Is al bekend waar de nieuwe natuur in de Peel en locaties voor tiny houses komen?Nee. Eerst gaan we in gesprek met boeren. Als die het plan omarmen worden vervolg stappen gezet. Wij vinden het van groot belang dat het hele project bottom-up is en vooral gedragen wordt door degenen waar de grond nu van is.
Zijn er al gemeenten waar het project kan starten?Nee. Pas als de oriënterende gesprekken met boeren achter de rug zijn weten wij waar de belangstelling groot is en kunnen we met de betreffende gemeente in gesprek.
Waarom is er gekozen voor de Peel en niet voor heel Brabant of Oost Nederland?De Peel is uniek voor Nederland. In de Peel vallen een aantal zaken samen die goed benut kunnen worden.  De geografische en fysische eigenschappen van de Peel uitermate gunstig voor dit project. Denk hierbij onder andere aan het feit dat Peel een hoogveengebied was. Maar ook de ligging aan de breuklijn in de aardkorst met zijn wijst verschijnselen geeft unieke kansen. Bovendien zijn er landelijk problemen die om een oplossing vragen, zoals de stikstof problematiek en de hoge veedichtheid. De Peel is ook in dit opzicht zeer gunstig voor dit project.
Wie bepaalt waar een locatie komt?Dit zal, afhankelijk van waar de belangstelling van de boeren groot is, in nauwe samenwerking moeten met lokale overheden en de provincie bepaald worden.
Is elke locatie in de Peel geschikt?Voor het ontwikkelen van natuur wel. Maar om een aantrekkelijke plek te zijn voor de exploitatie van tiny houses,  is de locatie wel degelijk bepalend voor het succes. Voor een locatie die vlak langs een grote weg ligt, zal de interesse minder zijn, dan op een fraaie plek in de Peel. De oplossing zit hem hier in samenwerken. Zo heeft de ene boer bijvoorbeeld een fraaie locatie maar te weinig grond en een andere heeft wel veel grond maar een onaantrekkelijke locatie voor de tiny houses. Samenwerking is de sleutel voor een succesvol resultaat.
   ANBI status  Disclaimer  Privacybeleid  Bronvermelding