Aan dit plan kunnen geen rechten ontleend worden! Zie ook disclaimer onderaan de site.
Boeren raken al zo veel grond kwijt aan woning- wegenbouw, industrieterreinen etc. en nu ook dit nog. Als ik  hier in mee zou gaan dan houd ik straks te weinig grond over om de kost op verdienen?Uw verhaal klopt niet. U raakt immers geen meter grond kwijt! Alleen komt er op een gedeelte van uw grond een andere gewas. Een teelt (bos) die u niet elk jaar weer opnieuw hoeft in te zaaien en die ook nog eens veel geld gaat opleveren. Hier kan geen enkel ander gewas tegenop. Dus niks grond kwijt! Boerenland blijft in boerenhand!
Kan iedere boer/grondeigenaar mee doen?Ja mits die grond in de Peel heeft liggen. Wel geldt dat er minimaal 1 ha nieuwe natuur moet komen. En er uiteraard al 100 ha aangemeld is door collega boeren.
Kan een stoppende boer ook mee doen?Uiteraard kan dat. Het woord ‘stoppende’ boer kennen wij niet. Dit project is juist bedoeld om boeren weer toekomst te bieden. Kinderen die het nu niet meer zien zitten om het bedrijf van de ouders over te nemen, zullen nu weer enthousiast worden om het bedrijf door te zetten. Er is immers weer een prima nieuw verdienmodel. 
Wat als de boeren in een bepaalde hoek dit plan niet zien zitten?Dan houdt het plan daar op. De Peel is wel zo groot dat het plan altijd wel ergens van de grond zal komen.
Kunnen we nog wel normaal boeren op ons eigen bedrijf in de Peel met zo’n project in onze achtertuin? Een belangrijke kracht van dit project is dat alle partijen in de Peel zich enorm verbonden gaan voelen. Dit omdat we uitgaan van het positieve en het denken in mogelijkheden en kansen. Iedereen wordt mede auteur van de Peel. Voor boeren is het goed om te bedenken dat je zelf niet boert zoals je vader en grootvader dat deden. Evenzo zullen jouw kinderen niet meer kunnen boeren zoals jij dat nu doet. Het is goed om dat te realiseren. 
Is een boer verplicht om met àl zijn grond mee te doen? Met andere woorden: om te zetten in natuur?Nee, zeker niet. Als het totale oppervlak nieuwe natuur maar minimaal 100 ha is van alle boeren samen in een hoek van de Peel.
Een boer met 300 ha wil 75 ha omzetten in natuur, maar is de enige in zijn omgeving. Kan dat?Nee. De instap voorwaarde in een gebied is minimaal 100 ha nieuwe natuur. Dus: of zelf meer grond inzetten of mensen erbij zoeken. Dit laatste heeft onze voorkeur in verband met het broodnodige draagvlak.
Kan een boer met 2 ha ook meedoen?Ja dat kan, mits hij in een gebied ligt waar al meer deelnemers zijn, die samen minimaal 100 natuur willen maken. In feite geldt dit voor elke grondeigenaar. Veel boeren in een gebied die mee willen doen is gunstig. Ook al brengen elk maar weinig grond in, maar samen wel meer dan 100 ha. Dat maakt het draagvlak in dat gebied alleen maar groter.
Grond die van bestemming verandert, wordt financieel anders gewaardeerd. Over het verschil moet worden afgerekend. Hoe wordt deze grond gewaardeerd: natuurgrond voor 1 euro /m2 of juist bouwgrond voor mogelijk wel 100 euro of meer? Dit is een vraag die nu nog niet te beantwoorden is, daar alles nog open ligt en de belastingdienst hier een besluit over zal nemen, als dat in de toekomst nodig blijkt. Wordt de grond als natuur gewaardeerd, dan is dat geen probleem. Hij wordt immers minder waard.  Wordt hij gezien als bouwgrond dan is het verhaal aanzienlijk ongunstiger. Slim lijkt ons om rekening te houden met een forse verhoging van de waarde. Stel dat de waarde 100 euro/ m2 wordt (bouwgrond is duurder, maar hier ligt immers ook altijd nog de bestemming ‘natuur’ op) dan is het verschil al gauw 90 euro/m2. Dit betekent dat per ha over zo’n 900.000 euro afgerekend moet worden aan belasting. Samen met de investeringskosten van de tiny house dient dit in de totale financieringsbehoefte verwerkt te worden. Wij zetten ons in om standaard afspraken te maken met de fiscus voor de hele Peel. 
Stel dat en boer met een aanzienlijk deel van zijn grond mee wil doen? Ruim de helft of alles. Wordt hij dan fiscaal nog wel als ‘boer’ gezien? Of moet er meteen afgerekend worden, omdat hij stopt?Dit aspect willen we op korte termijn bespreken met de fiscus, om zo vooraf een helder kader te schetsen. Uiteraard zal dit ook af kunnen hangen van de hoeveelheid grond waarmee een boer mee wil doen. Is dat slechts 10 % of zelfs 100% van het bedrijfsoppervlak? Ons uitgangspunt is dat de agrariër zijn of haar bedrijf voorzet met landschapsbeheer als één van de inkomstenbronnen. Bijvoorbeeld als landschaps- of landgoedboer. Ook als hij alles om zou willen zetten in natuur en ‘natuur’ de enige inkomstenbron wordt.
Is het nodig dat er in één keer 3500 ha nieuwe natuur komt met 10.000 tiny houses? Nee zeker niet! Het zou juist goed zijn als er in één of twee gemeenten een soort pilot komt, zodat andere geïnteresseerden kunnen komen kijken. Goed voorbeeld doet ook hier vanzelf volgen. Dit geldt voor zowel de boeren als de locale overheden. 
Waarom laten we de boeren niet gewoon voedselproduceren en daar beter voor betalen?De maatschappij vraagt niet om meer voedsel, maar schreeuwt wel om meer natuur en betaalbare woningen.  Als boer kun je dan toch doorgaan met leveren van iets wat al overvloedig voorhanden is, maar verwacht dan niet dat er meer voor betaald gaat worden. Schaarste drijft de prijs op en overvloed drukt de prijs. Ingewikkelder is het niet!
Wij hebben al een gedeelte bos op onze grond. Telt dat ook mee?Nee. Bestaande natuur is heel fijn, maar telt niet mee. Het gaat hier om nieuwe natuur op landbouwgrond. Nieuwe natuur op landbouwgrond, dat is de drijvende kracht achter dit project.
Ik vind dat op goede landbouwgrond voedsel verbouwd moet worden en geen natuur!Dat mag u vinden. Betekent dit volgens u, dat er per onmiddellijk een heleboel teelten verboden kunnen worden, omdat het geen voedsel is?
Als er koeien op mijn grond komen te lopen, moet ik dan ook fosfaatrechten hebben?Als koeien op uw naam staan wel. Als ze van een andere boer zijn  dan moet die de fosfaatrechten hebben.
   ANBI status  Disclaimer  Privacybeleid  Bronvermelding