Buitengewoon goed nieuws voor Peel Natuurdorpen! Op 24 januari nam het college van de gemeente Maashorst een positief besluit over de demolocatie Heihorst in het dorp Zeeland. 

De gemeente Maashorst zijn we zeer erkentelijk dat die de eerste stap durft te zetten, want daar is moed voor nodig!

Dit is echt een mijlpaal voor het project.

Een hele grote en belangrijke stap naar de realisatie van het project is hiermee gezet.

Zie voor meer informatie: persbericht van de gemeente Maashorst

Categorieën: Nieuws

   ANBI status  Disclaimer  Privacybeleid  Bronvermelding