Boeren, toekomstige bewoners en bestuurders, moeten in de praktijk kunnen zien en beleven hoe het eruit ziet; die tiny houses in een coulissenlandschap (is landschapslandbouw). Daarom is er in het noordelijke deel van de Brabantse Peel (gemeenten Boekel, Maashorst en Land van Cuijk) een pilot gestart. Een pilot om de knelpunten ten aanzien van landschapslandbouw in beeld te krijgen en aan oplossingen te werken. Voor de pilot hebben zich 30 boeren aangemeld met gezamenlijk circa 250 ha grond op 4 verschillende locaties in genoemde gemeenten. Die boeren willen zo spoedig mogelijk beginnen met landschapslandbouw. Het betreft de locaties: Voskuilen, Heihorst, Groespeel en Landhorst. De Heihorst is geselecteerd als demolocatie.

Demolocatie Heihorst gaat dè plek vormen om te kunnen ervaren, dat het niet alleen een vernieuwde kijk op landbouw, natuur en wonen betreft, maar evenzeer dat de ecologische impact structureel is! 

Zien, beleven en bewonderen: dàt is de drijfveer achter demolocatie Heihorst! Boeren, toekomstige bewoners en bestuurders, moeten in de praktijk kunnen zien en beleven hoe een coulissenlandschap met daarin tiny houses eruit ziet. En zij niet alleen, want iedereen die geïnteresseerd is wil, dit wel eens in het echt zien. Die combinatie van nieuwe natuur op boerenland, waarin klein gewoond mag worden, noemen we landschapslandbouw. 

Pilot noordelijke Peel
Om een beeld te kunnen vormen in de praktijk is er een pilot gestart. En wel in het noordelijke deel van de Brabantse Peel (gemeenten Boekel, Maashorst en Land van Cuijk). Die pilot dient tevens om knelpunten in beeld brengen en aan oplossingen te werken. Voor de pilot hebben zich 30 boeren aangemeld met gezamenlijk circa 250 ha grond op 4 verschillende locaties in genoemde gemeenten. Die boeren willen zo spoedig mogelijk beginnen met landschapslandbouw. Het betreft de locaties: Voskuilen, Heihorst, Groespeel en Landhorst. De Heihorst is geselecteerd als demolocatie.

Gemeente Maashorst 
Eén van de vier pilot locaties is de Heihorst in de gemeente Maashorst. Deze gemeente ondersteunt deze demolocatie ambtelijk en is er actief mee aan de slag om de demolocatie samen met de boeren (eigenaren van de grond) en Peel Natuurdorpen van de grond te krijgen. Dit is goed nieuws, want daarmee komt de realisatie ervan in zicht. Het was aanvankelijk de bedoeling om te starten met 1 ha demolocatie. Maar met de nieuwe opzet (ca 25 ha) is het nog veel beter mogelijk, om in beeld te brengen wat Peel Natuurdorpen bedoelt met de term ‘landschapslandbouw’. 

Heihorst demolocatie
Hier brengen 7 boeren van de Heihorst samen circa 25 ha in voor nieuwe natuur waarin klein gewoond mag worden in tiny houses. Zo’n demolocatie is keihard nodig en functioneert als vliegwiel. Boeren kijken graag de kat uit de boom als het om nieuwe ontwikkelingen gaat. Maar als ze zien dat een collega succes heeft, dan zijn ze er als de kippen bij, om ook te beginnen met de nieuwe tak van sport. Dit is de reden dat er in Brabant veel varkens zijn en in Barneveld veel kippen. Eerst zien dat anderen er goed mee zijn en dan snel volgen, zo werkt dat in de boerenwereld. 

Demolocatie Heihorst gaat dè plek vormen om te kunnen ervaren, dat het niet alleen een vernieuwde kijk op landbouw, natuur en wonen betreft, maar evenzeer dat de ecologische impact structureel is! 

NOVEX de Peel
Uiteindelijk doel is dat we landschapslandbouw uitrollen in de hele Peel als uitwerking van Novex de Peel (Nationale omgevingsvisie extra).

Categorieën: Nieuws

   ANBI status  Disclaimer  Privacybeleid  Bronvermelding