De praktijkleergang: Samen duurzaam leren boeren door landschapslandbouw in de Peel wordt ondersteund door het IBP en het ministerie van LNV.

Inspirerende bijeenkomsten
De eerste twee groepen boeren kwamen bijeen op landgoed Tongelaar bij Brabants Landschap, om samen te leren hoe ze een mooi landschap kunnen aanleggen en onderhouden in het kader van het Peel Natuurdorpen project. Het ochtendgedeelte bestond uit een theoriegedeelte waarin begrippen zoals: Wat is ‘natuur’, successie, het ontwikkelen van natuur en wat daar allemaal bij kijken komt aan de orde kwamen. s’ Middags gingen de deelnemers het veld in en stond in het teken van landschapsbeleving en om inspiratie op te doen. En hoe natuur en landschapselementen onderdeel te laten zijn op hun bedrijf, zodra landschapslandbouw goedgekeurd wordt.

Meer dagen volgen
In totaal komen de deelnemers 8 keer bij elkaar verdeeld over drie jaar. Thema’s die onder andere aan de orde komen zijn: in gesprek met de landschapsarchitect; hoe doe ik dat? Wat is een aantrekkelijk landschap dat interessant is voor de toekomstige tiny house bewoners? Hoe onderhoud ik dat? Samenwerken met collega’s. Coaching vaardigheden. Hoe om te gaan met de huurders van de tiny houses? Goed rentmeesterschap. Hoe landschapslandbouw te integreren in de huidige bedrijfsvoering. Hoe kunnen we als boeren samen komen tot een BTO (Boeren Terreinbeherende Organisatie) zodat landschapslandbouw een duurzame ontwikkeling van het bedrijf is.

Eco-regelingen
De nieuwe ronde GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) dat de komende 6 jaar gaat lopen, stimuleert natuur inclusieve landbouw. Boeren kunnen extra punten behalen (lees: extra landbouwsubsidies) door maatregelen te nemen die de biodiversiteit bevorderen. Deze praktijkleergang speelt hierop in.

Planning
Er staat alweer een nieuwe groep in de steigers om te starten. Er zijn nog plekken vrij. En ook later dit jaar start er nog een groep. Meedoen?

Interesse om deel te nemen?
Stuur een mail naar info@peelnatuurdorp.nl met uw naam, adres, woonplaats en uw telefoonnummer en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Uw contactgegevens worden alleen gebruikt in relatie tot deze praktijkleergang.Meer weten 
Op de site van Peel Natuurdorpen is alle informatie te vinden over de praktijkleergang; www.peelnatuurdorp.nl/cursus

Categorieën: Nieuws

   ANBI status  Disclaimer  Privacybeleid  Bronvermelding