3 oktober 2021. Boeren en grondeigenaren die interesse hebben voor het Peel Natuurdorpen (PND) project kwamen zondag 3 oktober naar Bronlaak. Dit met de bedoeling om informatie op te doen over het Peel Natuurdorpen project. Het landschap van Bronlaak is een prachtig coulissenlandschap, precies wat het Peel Natuurdorpen beoogt. Een mooie locatie om de geïnteresseerde boeren rond te leiden en informatie te geven. Ondanks het regenachtige weer was de belangstelling groot. Veel boeren uit de zuidelijke Peel, ook daar begint het Peel Natuurdorpen project te leven.

Ondanks de regen was de belangstelling groot

De boeren werden in groepen rondgeleid door de initiatiefnemer. De stand van zaken werd toegelicht door de rondleiders en vragen werden beantwoord. Op niet alle vragen kon een antwoord gegeven worden, omdat er bestuurlijk nog beslissingen genomen moeten worden. Wat wel duidelijk is dat alle aanwezigen interesse hebben. Tussen de boeren onderling werd ook informatie uitgewisseld. En dat is belangrijk omdat het bij Peel Natuurdorpen draait om een gebiedsproces, wat de boeren gezamenlijk in gaan vullen.

Coulissenlandschap
Een halfopen landschap als een lapjesdeken van onregelmatige percelen, dat is het kenmerk van een coulissenlandschap. Percelen afgeschermd door bossen, heggen, houtwallen en kruidenrijk grasland, waar koeien als de perfecte stoffeersters het geheel compleet maken. Tijdens de excursie konden de boeren opnieuw zien en ervaren hoe zo’n landschap  eruit ziet en hoe verrassend het is. Je loopt door een weiland langs een bos of houtwal af en denkt dat het weiland ophoudt. Op het schijnbare einde doemt echter plotseling weer een heel nieuw weiland op. Juist dit verrassende effect maakt het coulissenlandschap zo leuk.

Interesse
Bent u boer en grondeigenaar in de Peel en wilt u ook deelnemen aan het Peel Natuurdorpen project meldt u dan aan via;  www.peelnatuurdorp.nl of wilt u contact stuur dan een mail naar; info@peelnatuurdorp.nl

Categorieën: Nieuws

   ANBI status  Disclaimer  Privacybeleid  Bronvermelding