13 september 2021. Er zijn inmiddels ruim 2800 mensen die zich aangemeld hebben voor het wonen in een tiny house binnen het Peel Natuurdorpen project (PND). Om de vele tiny house aanmelders de kans te geven hun stem te laten horen, is PND gestart met het ophalen van informatie, dit alles ten behoeve van het manifest. Op 13 september vond een Webinar ten behoeve hiervan plaats. Hieronder leest u meer daarover.

Manifest
Momenteel gaan we een proces in met bestuurders, boeren en potentiële bewoners om te komen tot een manifest met als kernbegrip landschapslandbouw. Het Peel Natuurdorpen project draait om landschapslandbouw: klein en fijn wonen in nieuwe natuur op boerenland in boerenhand. Op dit moment is de regelgeving van dien aard dat er niet gewoond kan worden op landbouwgrond en of in de natuur. Daarom is het zaak dat er een goede definitie komt van landschapslandbouw waarin alle partijen (boeren, bestuurders en bewoners) zich kunnen vinden.
De definiëring landschapslandbouw, willen we samen vormgeven dat wil zeggen van onderop met in de basis de boeren, de toekomstige bewoners en de bestuurders. Daarvoor hebben we een projectgroep geformeerd. 
Zodra landschapslandbouw gedefinieerd is en breed gedragen, organiseren we een manifest waarin alle manifest partners bevestigen dat ze het ondersteunen. 

Projectgroep
Drs. Henk van den Berg leidt de projectgroep bijeenkomsten. Een ambtelijke delegatie van de provincie Brabant neemt in deze projectgroep plaats naast een viertal boeren regionaal verspreid uit het pilot gebied. Het pilot gebied omvat de gemeenten: Uden, Landerd, Mill & St. Hubert, Sint Anthonis, Boekel en Waterschap Aa en Maas. De gemeente Landerd is penvoerder. Twee potentiële tiny house bewoners (Martijn en Jordy) zijn bereid gevonden om in de werkgroep de “toekomstige bewoners” te vertegenwoordigen. Alle tiny house aanmelder kregen de mogelijkheid via de Webinar en enquêtes hun stem te laten horen.

Webinar
Ruim 300 tiny house melders hadden zich aangemeld voor de webinar die live te volgen was op 13 september. Tijdens de webinar werden via MentiMeter vragen gesteld, daardoor werd het een interactief geheel. Vele positieve reacties volgde tijdens en na de webinar. Hiermee weet PND dat ze op de goede weg zijn.

Hoe gaat het nu verder
De twee vertegenwoordigers Martijn en Jordy, zullen via mails de aannmelders vragen sturen en deze verkergen informatie wordt gebruikt als inbreng in de proejctgroep. Zo krijgen de tny house aanmelders de kans om hun stem te laten horen.

Webinar bekijken
Heeft u de webinar niet live kunnen volgen of wilt u de webinar terugkijken? Dat kan door op deze link te klikken.Categorieën: Nieuws

   ANBI status  Disclaimer  Privacybeleid  Bronvermelding