Het Peel Natuurdorpen project draait om landschapslandbouw: klein en fijn wonen in nieuwe natuur op boerenland in boerenhand. Op dit moment is de regelgeving van dien aard dat er niet gewoond kan worden op landbouwgrond en of in de natuur. Daarom is het zaak dat er een goede definitie komt van landschapslandbouw waarin alle partijen (boeren, bestuurders en bewoners) zich kunnen vinden.


Manifest
Momenteel gaan we een proces in met bestuurders, boeren en potentiële bewoners om te komen tot een manifest met als kernbegrip landschapslandbouw. Daarom vonden er in juli bijeenkomsten plaats met boeren en bestuurders uit de pilot gemeenten en een aselecte groep van de toekomstige tiny house bewoners in de Peel. Doel van de bijeenkomst was: hoe gaat het proces om te komen tot landschapslandbouw eruitzien? Een proces dat leidt tot een definiëring van landschapslandbouw waarmee alle betrokken groepen uit de voeten kunnen. De definiëring landschapslandbouw, willen we samen vormgeven dat wil zeggen van onderop met in de basis de boeren, de toekomstige bewoners en de bestuurders. Daarvoor gaan we een projectgroep formeren. Zodra landschapslandbouw gedefinieerd is en breed gedragen organiseren we een manifest waarin alle manifest partners bevestigen dat ze het ondersteunen. 

Projectgroep
Drs. Henk van den Berg leidt de projectgroep bijeenkomsten. Een ambtelijke delegatie van de provincie Brabant neemt in deze projectgroep plaats naast een viertal boeren regionaal verspreid uit het pilot gebied. Het pilot gebied omvat de gemeenten: Uden, Landerd, Mill & St. Hubert, Sint Anthonis, Boekel en Waterschap Aa en Maas. De gemeente Landerd is penvoerder. Twee potentiële bewoners voor tiny houses komen in de werkgroep om de “toekomstige bewoners” te vertegenwoordigen. Alle partijen, boeren, bestuurders en toekomstige bewoners krijgen de kans hun stem te laten horen. 

Webinar
Er zijn inmiddels ruim 2700 mensen die zich aangemeld hebben voor het wonen in een tiny house binnen het Peel Natuurdorpen project. Om al deze aanmelders de kans te geven hun stem te laten horen organiseren we in september een Webinar en starten we met het ophalen van informatie, dit alles ten behoeve van het manifest. Betrokkenen ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Categorieën: Nieuws

   ANBI status  Disclaimer  Privacybeleid  Bronvermelding