De Kwartiermakers

Zij vormen het directe aanspreekpunt voor grondeigenaren in een deelgebied van de Peel en voor alle partijen die zich betrokken voelen bij het deelgebied in de Peel waar de kwartiermaker actief is. En ze vormen de spil in het begeleiden van de grondeigenaren en betrokken partijen in het deelgebied van de Peel, naar een totaalplan voor het betreffende deelgebied: het gebiedsplan. Dit in nauw overleg met het bestuur, dat hen hierin maximaal ondersteunt.
Wim Meulenmeesters

Ik ben in 1958 geboren in Boekel.

Getrouwd met Jeanette en we hebben 4 kinderen en inmiddels 9 kleinkinderen.

Na de mavo-opleiding ben ik op het ouderlijke bedrijf aan de slag gegaan met varkens en rundvee. Eerst in maatschap met vader en 2 broers wat later gesplitst is, van waaruit ik en mijn vrouw onze eigen bedrijven verder uitgebouwd hebben. We hielden konijnen, varkens, slachtkuikens en parelhoenders. We boerden op 5 locaties en hadden toen 2 vaste medewerkers in dienst. Dit was ook nodig omdat ik in die jaren fulltime bestuurder was.    

In 2009 hebben we besloten om als agrarisch ondernemer te stoppen omdat er geen opvolging was en de huis locatie moest sluiten, omdat het in een extensiveringsgebied lag. We hebben toen een huisdierencrematorium gebouwd en geëxploiteerd. Vorig jaar heeft onze oudste dochter dit bedrijf overgenomen. Ik doe daar nog hand en span diensten.

Op dit moment houd ik me bezig met projectontwikkeling.

Vanaf mijn studietijd ben ik altijd bestuurlijk bezig geweest. Vooral actief in en rond agrarische sectoren. Startend bij de Nederlandse Organisatie van Konijnenhouders vanaf mijn 18 jaar. Daarna Mestac, ZLTO-hoofdbestuur, PION, Kringvoorzitter ZLTO De Peel, DEP, lokaal voorzitter ZLTO Gemert-Bakel. Ook lokaal sociale bestuursfuncties vervuld zoals schoolbestuur en toeristische platform.

Nu mag ik nog namens de Peel zitting hebben in het bestuur van Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant.

Met al mijn bestuurswerk kwam ik natuurlijk veelvuldig in contact met de politiek zowel lokaal regionaal als landelijk. Door mijn bestuurlijke ervaringen en contacten ben ik gevraagd door het CDA van Gemert-Bakel. In 2014 ben ik tot raadslid verkozen en maak nu nog steeds onderdeel uit van de fractie in de Raad van Gemert-Bakel. Ik ben daar onderdeel van de Commissie Ruimtelijke Ordening waar mijn grote belangstelling naar uitgaat. 

De volgende uitdaging zie ik in de ontwikkeling van de Peel Natuurdorpen, waarvoor het bestuur mij als kwartiermaker gevraagd heeft. Vooral de rol tussen de boeren (grondeigenaren) en bestuur trekt mij. Ik hoop hierin iets te kunnen betekenen, om zo bij te dragen aan een duurzamere toekomst en gezonde ondernemingen.

Henk van den Berg

Mijn wieg stond in één van de vele boerderijen aan de Kerkstraat van het dorp Zeeland. Daar ben ik opgegroeid en heb ik mijn jeugd doorgebracht. Geïnspireerd door de mooie verhalen van mijn opa over vroeger kreeg ik belangstelling voor het verleden. Zijn scherpe oog voor de bestaande maatschappelijke tegenstellingen activeerde mijn politieke bewustzijn. Tegen deze achtergrond heb ik in de jaren zeventig geschiedenis gestudeerd aan de KU van Nijmegen. Nu woon ik vanaf 1984 in  Overasselt in een zeshonderd jaar oude boerderij (veerhuis) aan de Maas waar tot 1928 een pontverbinding was met het Land van Cuijk.

Na mijn studie heb ik jarenlang met veel plezier geschiedenislessen gegeven op het Elzendaalcollege in Boxmeer. Tussen 2002 en 2018 was ik wethouder in de gemeente Heumen, met ruimtelijke ordening, openbare werken, wonen en duurzaamheid in mijn portefeuille. Deze ervaring in het openbaar bestuur heeft mij tot een veelzijdig bestuurder gemaakt met een scherp oog voor conflicterende belangen. Ik ben sterk gericht op ontwikkeling en vernieuwing. Als inspirator en verbinder breng ik coalities bij elkaar. Ik werk graag op het snijvlak van proces en inhoud. Energie krijg ik van mensen bij elkaar brengen.

Het Peel Natuurdorpen Project zie ik als transitieproject waar zich door intensieve samenwerking kansrijke mogelijkheden aandienen voor landschapslandbouw. Een unieke combinatie van natuur, landbouw en wonen. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.

   ANBI status  Disclaimer  Privacybeleid  Bronvermelding