Peel Natuurdorpen is in mei 2022 gestart met de praktijkleergang; 
Samen duurzaam leren boeren door landschapslandbouw in de Peel“.

Een training die van onschatbare waarde is, als u deelneemt aan het Peel Natuurdorpen project.
Maar ook als u (achteraf) niet deelneemt aan Peel Natuurdorpen, is het nog een heel zinvolle praktijkleergang. Het levert u de basale kennis die nodig is als je natuur rendabel wilt maken op uw bedrijf en natuur niet langer als kostenpost wilt ervaren. Bovendien leert u hoe een goede rentmeester te zijn, die de kinderen met plezier de grond over ziet nemen. Meer weten:

   ANBI status  Disclaimer  Privacybeleid  Bronvermelding