Maar liefst ruim 150 geïnteresseerden kwamen op 9 maart naar de bijeenkomst ‘Samen voor een leefbare Peel’ in het Witte Huis te Zeeland. Deze informatieavond werd georganiseerd door de gemeente Maashorst.

De aanwezigen werden meegenomen in de opgaven, ambities en potentiële oplossingen voor de Peel. Aan het woord kwamen Peter Hermens (Landschapsarchitect), Pierre Bos (voorzitter Peel Natuurdorpen en Maarten (Créabitat), Piet Bongers (agrariër op de Heihorst) en Marnix Bakermans Novex (programma vanuit het Rijk, waarin alle overheden samen aan een plan voor de inrichting van Nederland werken) en uiteraard de gemeente Maashorst (wethouder Jeroen van den Heuvel).

Demolocatie

Het college van B en W van de gemeente Maashorst heeft onlangs toestemming gegeven om op de Heihorst in Zeeland de ontwikkeling van een demolocatie voor Peel Natuurdorpen mogelijk te maken. 
Peel Natuurdorpen gaf een uiteenzetting van hun plan. De demolocatie is bedoeld als voorbeeld van een gebied waar landbouwgrond wordt omgezet naar nieuwe natuur. Door op een andere manier te kijken naar de opgaven die er liggen voor onder meer landbouw, natuur, woonopgaven, landschappelijke kwaliteit en de aanpak van stikstofproblematiek, ontstaat voor agrarisch ondernemers een nieuw toekomstperspectief en een ander verdienmodel. Peel Natuurdorpen noemt dit ‘Landschapslandbouw’. Tiny houses, ingebed in de natuurlijke omgeving van het buitengebied, vormen de oplossing voor tal van problemen. Zoals de behoefte aan nieuwe natuur en woonruimte. Door de historische natuur- en landbouwkwaliteiten in alle opzichten toekomstbestendig terug te brengen en te versterken, biedt de demolocatie perspectief en andere mogelijke oplossingen voor de opgaven in de Peel.

Omdat De Peel van ons allemaal is, kregen de aanwezigen de gelegenheid om in carroussel vorm in gesprek te gaan over plannen van de verschillende partijen. De carrouseltafels werden druk bezocht.

Wethouder Jeroen van den Heuvel namens de gemeente Maashorst

Categorieën: Nieuws

   ANBI status  Disclaimer  Privacybeleid  Bronvermelding