Het ministerie van LNV steunt Peel Natuurdorpen met het opzetten van een praktijkleergang: Samen duurzaam leren boeren door landschapslandbouw in de Peel.

Doel

Groepen boeren leren samen hoe ze een mooi landschap kunnen aanleggen en onderhouden in het kader van het Peel Natuurdorpen project. Maar dat niet alleen, want door middel van training, workshops, coaching, voorlichting, excursies en of demonstraties geeft deze praktijkleergang inzicht in de volgende zaken.

Hoe:

  • ben ik een geschikte gesprekspartner voor landschapsarchitect en ecoloog
  • leg ik landschap aan dat aantrekkelijk is voor de tiny house huurders
  • onderhoud ik landschap
  • kan ik goed samenwerken: samen met collega’s een sterk landschap maken
  • ga ik om met huurders
  • kom ik aan voldoende coaching vaardigheden
  • ben ik een goede rentmeester en stel ik mijn grond veilig voor mijn kinderen
  • weet ik wat de fiscale en juridische gevolgen zijn van landschapslandbouw
  • integreer ik landschapslandbouw in mijn huidige bedrijfsvoering
  • kunnen we als boeren samen komen tot een BTO (Boeren Terreinbeherende Organisatie) zodat landschapslandbouw een duurzame ontwikkeling van uw bedrijf is.

Planning

De komende 3 jaar organiseren we enkele praktijkleergangen voor boeren/ grondeigenaren aan Peel Natuurdorpen. Daar het heel praktijk gericht is, zal de groepsgrootte maximaal 12 personen bedragen. 

De praktijkleergang bestaat uit 7 lesdagen (van 10.00 tot 16.00 uur) verdeeld over 3 jaren (2022-2024) met een minimale tussentijd van 2 maanden. De laatste dag (in 2024) is een kennisdelingsdag. Het geleerde kan daardoor bezinken. Dat blijkt het effectiefste is om het geleerde toe te kunnen passen in uw eigen situatie.

Daar bovenop organiseren we in het tweede jaar (2023) een extra plenaire dag voor alle deelnemers van alle groepen tegelijk. Dit in het kader van kennisdeling, intervisie en inspiratie ten bate van het gebiedsplan.

De eerste groep(en) start in mei 2022.

Gezin

Meer deelnemers uit één gezin is een hele goede zaak vinden wij (neem vooral de beoogde opvolger(s) mee), want daardoor zal er thuis meer over gesproken worden en is de kans dat landschapslandbouw op uw bedrijf slaagt veel groter.

Eco-regelingen

De nieuwe ronde GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) dat de komende 6 jaar gaat lopen, stimuleert natuur inclusieve landbouw. Boeren kunnen extra punten behalen (lees: extra landbouwsubsidies) door maatregelen te nemen die de biodiversiteit bevorderen. Deze praktijkleergang speelt hierop in.

Certificaat

We vragen aan de deelnemers ook tijd voor voorbereiding van de lesdagen en het uitwerken van de opdrachten. De lesdagen vinden plaats op daarvoor geschikte locaties in de Peel, afhankelijk van het onderwerp. Wij verwachten van deelnemers dat ze hun tijd investeren en optimale inzet tonen tijdens de praktijkleergang. Om in aanmerking te komen voor een certificaat is een minimale aanwezigheid van 80% vereist.

Dag gemist? Niet erg want die kan alsnog gevolgd worden in een paralelgroep.

Kosten

De kosten bedragen €250,- ex btw per persoon 2de en volgende gezinslid €150,- ex btw per persoon. Lesmateriaal en lunch, koffie/ thee voor de 8 cursusdagen zijn inbegrepen.

Interesse om deel te nemen?

Stuur een mail naar info@peelnatuurdorp.nl met uw naam, adres, woonplaats en uw telefoonnummer en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Uw contactgegevens worden alleen gebruikt in relatie tot deze praktijkleergang.

Categorieën: Nieuws

   ANBI status  Disclaimer  Privacybeleid  Bronvermelding