Het is inmiddels begin november en er zijn drie data gepland voor de Peel Natuurdorpen project groep om met boeren, bestuurders en vertegenwoordiging van potentiële bewoners om de tafel te gaan. De eerste project groep bijeenkomst heeft vorige week plaats gevonden. De volgende is eind november en tot slot nog één midden december. Lees hieronder meer.

Manifest
De huidige regelgeving laat wonen op landbouwgrond niet toe. Een nieuwe bestemming is nodig om dit toch voor elkaar te krijgen. Die nieuwe bestemming kan ‘landschapslandbouw’ zijn. Landschapslandbouw moet klein en fijn wonen in nieuwe natuur op landbouwgrond mogelijk gaan maken.
De definiëring landschapslandbouw, gaan we samen vormgeven dat wil zeggen van onderop met in de basis de boeren, de toekomstige bewoners en de bestuurders. De projectgroep is hiermee aan de slag. Zodra de definitie van landschapslandbouw helder is en breed gedragen, volgt een manifest waarin alle manifest partners bevestigen dat ze het ondersteunen. 

Projectgroep 
Drs. Henk van den Berg leidt de projectgroep bijeenkomsten. Het pilot gebied omvat de gemeenten: Uden, Landerd, Mill & St. Hubert, Sint Anthonis, Boekel en Waterschap Aa en Maas. De gemeente Landerd is penvoerder. Een ambtelijke delegatie van de provincie Brabant neemt in deze projectgroep plaats. Vier boeren vertegenwoordigen de boeren uit het pilotgebied die zich aangemeld hebben. Twee potentiële tiny house bewoners (Martijn en Jordy) nemen deel aan de werkgroep om de ‘toekomstige bewoners’ te vertegenwoordigen.

Categorieën: Nieuws

   ANBI status  Disclaimer  Privacybeleid  Bronvermelding