Boeren en grondeigenaren die aangemeld hebben voor het Peel Natuurdorpen project kwamen zondag 13 juni naar Bronlaak. Eerder waren ze er al in oktober, maar nu wat verder in het proces, om nog meer informatie op te doen en om ook in contact te komen met de andere deelnemers. Het landschap van Bronlaak is een prachtig coulissenlandschap, precies wat het Peel Natuurdorpen beoogt.

De boeren werden in groepen rondgeleid door de initiatiefnemers en de kwartiermakers. De stand van zaken werd toegelicht door de rondleiders en vragen werden beantwoord. Op niet alle vragen kon een antwoord gegeven worden, omdat er bestuurlijk nog beslissingen genomen moeten worden. Wat wel duidelijk is dat alle aanwezigen serieus interesse hebben en staan te popelen om aan de slag te kunnen. Tussen de boeren onderling werd ook veel informatie uitgewisseld en contacten gelegd. En dat is belangrijk omdat het bij Peel Natuurdorpen draait om een gebiedsproces, wat de boeren gezamenlijk in gaan vullen.

Coulissenlandschap
Een halfopen landschap als een lapjesdeken van onregelmatige percelen, dat is het kenmerk van een coulissenlandschap. Percelen afgeschermd door bossen, heggen, houtwallen en kruidenrijk grasland, waar koeien als de perfecte stoffeersters het geheel compleet maken. Tijdens de excursie konden de boeren opnieuw zien en ervaren hoe zo’n landschap  eruit ziet en hoe verrassend het is. Je loopt door een weiland langs een bos of houtwal af en denkt dat het weiland ophoudt. Op het schijnbare einde doemt echter plotseling weer een heel nieuw weiland op. Juist dit verrassende effect maakt het coulissenlandschap zo leuk.

Interesse
Bent u boer en grondeigenaar in de Peel en wilt u ook deelnemen aan het Peel Natuurdorpen project meldt u dan aan via;  www.peelnatuurdorp.nl of wilt u contact stuur dan een mail naar; info@peelnatuurdorp.nl

Categorieën: Nieuws

   ANBI status  Disclaimer  Privacybeleid  Bronvermelding