Demo locatie Peel Natuurdorpen (PND)
Eén beeld zegt meer dan duizend woorden. Dit geldt ook voor het PND-project. Dus ging de stichting op zoek naar een geschikte locatie in de Peel. Die vond ze aan de Heihorst in het dorp Zeeland. En wel vlak bij de plek waar in vroeger tijden letterlijk de poort naar de Peel was. 

Zo’n demo-locatie dient een goed beeld te geven van de bedoeling van het project. Zo moeten er water, bos, houtwallen, heggen en kruidenrijk grasland met daarin koeien te zien zijn. Met het tiny house erin is het plaatje compleet. 

Plaatsing eerste tiny house

Op dinsdag 23 februari is het eerste tiny house in bestaand bos geplaatst. Uiteraard op tijdelijke basis, want het is nadrukkelijk de bedoeling van de stichting, dat de tiny houses in nieuw bos op boerenland komen! Deze noodgreep is nodig, omdat er domweg nog geen nieuw bos op boeren grond is, en de stichting dringend behoefte heeft aan een demo-locatie.

Kijkdagen
Zodra corona maatregelen het weer toelaten, komen er kijkdagen voor belangstellenden. Goed voor boeren die nu al meedoen om inspiratie op te doen voor hun gebiedsplan. En voor andere boeren uit de Peel om aan te haken bij dit project. Maar zeker ook voor bestuurders en ambtenaren om de kansen die er liggen in de Peel, hier gestalte te zien krijgen. 

De Peel is aangewezen als één van de acht NOVI-gebieden en dat geeft enorm veel mooie kansen voor het Peel Natuurdorpen project! 

Belangstelling

Over belangstelling heeft PND sowieso niet te klagen. Maar liefst ruim 600 mensen hebben nu al spontaan belangstelling getoond voor een tiny house in het kader van het PND-project! Die willen zo’n demo-locatie waarschijnlijk weleens zien. Ook zij zijn welkom op de kijkdagen.

Categorieën: Nieuws

   ANBI status  Disclaimer  Privacybeleid  Bronvermelding