Informatiebijeenkomsten druk bezocht door boeren uit de Peel.
Donderdag 10 september en vrijdag 11 september kwamen ruim 150 boeren en grondeigenaren uit de Peel naar Milheeze. Dit om in 4 sessies te vernemen wat het Peel Natuurdorpenplan inhoudt.

Peelboeren in de hoofdrol
Want als het aan de initiatiefnemers ligt, dan verschijnen er in de Peel binnen enkele jaren nieuwe Peel Natuurdorpen. Of beter gezegd ‘Peel natuur buurtschappen’. De bijeenkomsten waren alléén voor boeren uit de Peel bedoeld. De initiatiefnemers wilden namelijk eerst met de boeren praten, alvorens het plan verder te ontwikkelen. Dit omdat zij het uitermate belangrijk vinden om eerst mèt en niet òver de boeren te praten over de enorme kansen in de Peel. Of zoals dagvoorzitter Pierre Bos het kernachtig samenvatte:

“Dit is een plan vàn, vòòr, dòòr en mèt de boeren in de Peel!”

Doel Peel Natuurdorpen
Kort en bondig samengevat komt het plan erop neer dat er binnen enkele jaren op verschillende locaties in de Peel nieuwe buurtschappen komen te midden van nieuwe natuur. Dit door op een slimme manier natuur, landbouw en wonen (tiny houses) te combineren in de Peel.

Landschapslandbouw
Op een enkeling na, waren de aanwezige boeren zeer enthousiast. Dat mag best bijzonder genoemd worden. Het is immers niet niks om de gangbare opvattingen die er heersen in en over de landbouw in één uur tijd, 180 graden te draaien. Want één ding is zeker: dit plan behelst een totaal andere kijk op landbouw en ook op natuur.
De nieuwe tak van sport heet: Landschapslandbouw!

Landschapsexcursie
Inmiddels hebben zich al verschillende boeren aangemeld. Reden voor de initiatiefnemers om een excursie te organiseren voor de aangemelde boeren. Een excursie waar te zien zal zijn, hoe zo’n landschap eruit zou kunnen zien. Een landschap met veel nieuwe natuur, maar ook plaats voor landbouwkundige activiteiten. Een soort coulisselandschap: bossen, heggen, houtwallen, akkers en weilanden en uiteraard watergangen en partijen die het hele landschap tot een dynamisch, natuurlijk en levendig geheel maken. Een landschap dat mensen over 100 jaar nog steeds zullen roemen, vanwege het uitermate slimme, doeltreffende en mooie concept.

NB
Vanwege corona is de excursie alleen bedoeld voor boeren die zich aangemeld hebben.


DE PEEL IN 2030?
Categorieën: Nieuws

   ANBI status  Disclaimer  Privacybeleid  Bronvermelding